Advies

Advies

Wij adviseren:

Op diverse fiscale- en financiële gebieden.

Advisering bij:

Opstart van het bedrijf.
Belastingen.
Administratieve organisatie.
Personeel en organisatie.
Financiering.
Automatisering en softwarepakketen.
Verzekeringen.
Bedrijfsstructuren.

Wij beschikken over de modernste software pakketten.

Belastingzaken

Wij verzorgen:

Al uw belasting zaken

Door middel van:

Aangiften omzetbelasting.
Aangiften loonbelasting/premie volksverzekering.
Aangiften inkomstenbelasting/premie volksverzekering.
Aangiften vennootschapbelasting.
Belastingplanning.
Begeleiding belastingcontroles.
Advisering op diverse fiscale gebieden.

Actieve signalering bij belastingwijzigingen. Controle of er “knelpunten” of juist nieuwe mogelijkheden voor belastingbesparing ontstaan bij onze cliënten, zodat wij deze met u door kunnen nemen.

Daar waar mogelijk verzorgen wij uw aangiften elektronisch.

Loonadministratie

Wij verzorgen:

Loonstroken voor uw werknemers.
Uw aangiften loonbelasting.
De aanmelding van uw werknemers bij uitvoeringsinstellingen, etc.

Door middel van:

Periodieke salarisverwerking.
Periodiek ontvangt u van ons de salarisspecificaties, betaallijst salarissen, loonjournaalpost periodiek en cumulatief, aangifte loonbelasting.
Uitwisseling gegevens met uitvoeringsinstelling, belastingdienst en andere instanties.
Controle gedurende het jaar van de voorschotnota van de uitvoeringsinstelling.
Adequate verwerking van CAO wijzigingen.
Toetsing en toepassing van wet- en regelgeving.

Tevens verzorgen wij Proforma loon- en kostenberekeningen om u een juiste indicatie te geven van de loonkosten van de betreffende of nieuw aan te stellen werknemer.

De loonstroken kunnen nu ook via e-mail naar uw medewerkers verzonden worden!

Administratie

MKBservicegroup verzorgt of controleert:

  • Uw boekhouding.

  • Stelt begrotingen, maand-, kwartaal-, en jaarrapporten voor u op.

 

Door middel van:

  • Periodieke verwerking van uw administratie, zodat u als ondernemer een goed inzicht verkrijgt over de financiële gang van zaken van uw onderneming. Daardoor krijgt u als ondernemer een goed stuk gereedschap in handen om uw onderneming te kunnen besturen en uw beslissingen te kunnen nemen.
  • Indien gewenst verzorgen wij de administratie bij u op kantoor, zodat u direct inzage heeft in de cijfers.
  • Bij het voeren van een eigen administratie kunnen wij periodiek de administratie voor u controleren.
  • Telefonische helpdesk voor de klant die de administratie zelf invoert.
  • Opstellen van de jaarrekening conform de wettelijke richtlijnen.
  • Cijfervergelijkingen met voorgaande perioden.
  • Opstellen budgetten, begrotingen en andere financiële analyses.


Wij kunnen nu ook uw administratie via het internet voor u verzorgen!

Wat zeggen de klanten van MKB Servicegroup?

Tom Dekker 400x400 

Tom Dekker Dekker B.V.

"MKB Servicegroup voldeed perfect aan mijn verwachtingen! Communicatie verliep soepel en men heeft een uitstekende service geleverd voor een relatief lage prijs! Zeker aan te bevelen!"

 

Breadcrumbs