Elektronische Aangifte

Wat kan MKB Service Group Nederland voor uw elektronische aangifte betekenen?

Voor informatie kunt u bellen naar 0545-273203 en vragen naar Jack Woudenberg.

Onderstaande informatie hebben wij voor u verzameld:
Vanaf 1 januari 2005 bent u verplicht uw aangiften omzetbelasting, inkomstenbelasting, vennootschapbelasting en uw opgaaf intracommunautaire leveringen elektronisch in te vullen en te verzenden naar de belastingsdienst. Dit geldt ook voor de loonaangifte. De verplichting geldt voor ondernemers, en voor alle soorten ondernemingen, stichtingen en verenigingen die in Nederland belastingplichtig zijn.

Wat heeft u nodig?

Software die geschikt is voor elektronische aangifte. Neem hierover tijdig contact op met uw software leverancier, zodat u op 1 januari 2005 beschikt over de gewenste software.
Een digitale handtekening. Afhankelijk van de software en uw voorkeur moet u daarvoor een PKI-certificaat aanschaffen of een pincode opgeven
Een elektronische postbus bij de belastingdienst.
Een modem- of Internet verbinding.

Invoering van elektronische aangifte
De overgang naar de elektronische aangifte vindt in stappen plaats.
In de volgende tabel staat aangegeven vanaf wanneer u met de elektronische
aangifte te maken krijgt:

Soort Elektronisch aangeven vanaf
………………………………………………………………….. …………………………………………………………………
Omzetbelasting:
- maandaangifte; – februari 2005 (over januari 2005);
- kwartaalaangifte; – april 2005 (over het eerste
kwartaal van 2005);
- jaaraangifte. – januari 2006 (over het jaar 2005).
………………………………………………………………….. …………………………………………………………………
Intracommunautaire leveringen:
- kwartaalaangifte; – april 2005 (over het eerste
kwartaal van 2005);
- jaaraangifte. – januari 2006 (over het jaar 2005).
………………………………………………………………….. …………………………………………………………………
Inkomstenbelasting februari/maart 2005
(over het jaar 2004)
………………………………………………………………….. …………………………………………………………………
Vennootschapsbelasting februari/maart 2005
(over het jaar 2004)
………………………………………………………………….. …………………………………………………………………
Loonbelasting/ februari 2006
premie volksverzekeringen en Kijk voor meer informatie over
premies werknemersverzekeringen het aangiftetijdvak en de
aanlevertermijn op www.belastingdienst.nl/loonaangifte2006.

Publiekscampagnes
Tot eind 2005 zijn er een aantal momenten waarop de Belastingdienst
ondernemers om extra aandacht vraagt voor de invoering van elektronische
aangifte. Tussen 17 mei 2004 en eind juni 2004 worden de
ondernemers via de eerste mediacampagne geïnformeerd over de
verplichte elektronische belastingaangifte. Dit gebeurt via radiocommercials
en advertenties in dag- en vakbladen.
Na de zomerperiode start de tweede campagne.
Naast deze extra aandacht worden ondernemers in 2005 doorlopend
geïnformeerd door middel van brieven, artikelen in vakbladen en bijeenkomsten.
U kunt voor informatie over elektronische aangifte ook terecht op:
www.belastingdienst.nl, onderdeel Zakelijk.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht op www.belastingdienst.nl, onderdeel
Intermediairs. U vindt hier alle informatie die u ook via de
internetsite krijgt, aangevuld met informatie die speciaal voor u van
belang is. Ook vindt u hier alle verschenen nieuwsbrieven.

Wat zeggen de klanten van MKB Servicegroup?

Tom Dekker 400x400 

Tom Dekker Dekker B.V.

"MKB Servicegroup voldeed perfect aan mijn verwachtingen! Communicatie verliep soepel en men heeft een uitstekende service geleverd voor een relatief lage prijs! Zeker aan te bevelen!"

 

Breadcrumbs